Peyin kompostlanması ilə bağlı əsas məqamlar

2023-08-11

Kompostlama nəzarət edilən şəraitdə peyin kimi üzvi materialların parçalanmasını əhatə edən təbii bir prosesdir. Budurkompostlama ilə bağlı bəzi əsas məqamlar:


Proses: Kompostlama oksigenin iştirakı ilə üzvi maddələri parçalayan bakteriya və göbələklər kimi mikroorqanizmlərin fəaliyyətinə əsaslanır. Proses karbonla zəngin materialların (çox vaxt saman və ya ağac çipləri kimi "qəhvəyi" adlanır) və azotla zəngin materialların (çox vaxt peyin və ya mətbəx tullantıları kimi "yaşıllıq" adlanır) düzgün birləşməsini əhatə edir. Kompostlama üçün ideal karbon-azot nisbəti adətən 25-30:1 civarındadır.


Faydaları: Kompostlanan peyin bir sıra faydalar təqdim edir. O, xam peyinin idarə olunması daha asan, patogenlər və alaq otlarının toxumları riski azalan və daha balanslaşdırılmış qida tərkibinə malik olan sabit və yetkin komposta çevrilməsinə kömək edir. Kompost torpağın strukturunu, məhsuldarlığını və su tutma qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün torpaq düzəlişi kimi istifadə edilə bilər. O, həmçinin faydalı mikrob fəaliyyətini təşviq edir və torpaqda qida maddələrinin dövranını artırır.


Patogen və alaq otlarının toxumlarının azaldılması: Termofil temperaturları (təxminən 131-160°F və ya 55-71°C) əhatə edən düzgün kompostlama prosesləri xam peyində mövcud olan bakteriyalar, viruslar və parazitlər də daxil olmaqla patogenləri öldürməyə və ya deaktiv etməyə kömək edə bilər. Eynilə, kompostlama zamanı əldə edilən yüksək temperatur da bir çox alaq otu toxumunu öldürə bilər, kompostdan istifadə edərkən alaq otlarının infeksiyası riskini azaldır.


Qoxunun idarə edilməsi: Kompostlama xam peyinlə əlaqəli qoxunu əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Parçalanma prosesi pis qoxulara cavabdeh olan üzvi birləşmələri parçalayır və kompostlama prosesində düzgün aerasiya və rütubətin idarə edilməsi qoxuları daha da idarə etməyə kömək edir. Yaxşı idarə olunan kompostlama sistemləri qoxu problemlərini minimuma endirərək son məhsulu daha sosial cəhətdən məqbul və idarə olunmasını asanlaşdıra bilər.


Kompostlama üsulları: Külək kompostlama (materialı uzun cərgələrə yığmaq), statik xovlu kompostlama (stasionar qalaqda) və ya qabda kompostlama (CASON fermentasiya çəni kimi qapalı qablarda, həmçinin kompost adlanır) daxil olmaqla, müxtəlif kompostlaşdırma üsulları mövcuddur. tank). Texnikanın seçimi miqyas, mövcud yer, avadanlıq və yerli qaydalar kimi amillərdən asılıdır.

Müvəffəqiyyətli kompostlama üçün düzgün idarəetmənin çox vacib olduğunu qeyd etmək vacibdir. Kompost yığınının temperaturu, rütubəti, aerasiyası və çevrilməsi kimi amillərə nəzarət edilməli və parçalanma üçün optimal şəraiti təmin etmək üçün lazım olduqda düzəliş edilməlidir. Müvafiq kompostlama təcrübələrinə riayət etməklə fermerlər potensialı minimuma endirməklə yanaşı, peyini dəyərli mənbəyə çevirə bilərlər