Heyvan peyin fermentasiya emalı avadanlığı.

2023-03-21


Mal-qara və quş peyininin fermentasiya müalicəsi prosesi fermentasiya şəraiti olan üzvi tullantıların emal sisteminə daxil edilməsi və yüksək təzyiqli hava təchizatı sistemi vasitəsilə davamlı olaraq materiala oksigen göndərilməsidir. Aerob fermentasiya bakteriyalarının təsiri altında üzvi maddələr davamlı olaraq parçalanır, çox miqdarda yüksək temperatur yaradır, materialda suyun buxarlanmasını təşviq edir, yüksək temperatur şəraitində patogenləri, parazitləri və alaq otlarının toxumlarını öldürür, zərərsiz məqsədinə çatır. , azaldılmış və sabit müalicə; Fermentasiya edilmiş materiallar üzvi gübrə, abadlıq və resursdan istifadə üçün xammal kimi istifadə edilə bilər.


üstünlüklərimal-qara peyin fermentasiyasıemal avadanlıqları:

1. Yüksək temperaturlu aerob fermentasiya, yüksək temperaturlu bioloji bakteriya texnologiyası, aşağı enerji istehlakı və aşağı əməliyyat xərcləri;

2. Avadanlıq kiçik bir ərazini tutur və yüksək avtomatlaşdırma dərəcəsinə malikdir. Fermentasiya prosesini başa çatdırmaq üçün bir nəfər onu idarə edə bilər;

3. İkinci dərəcəli çirklənmə yaratmadan bioloji dezodorasiya avadanlığı vasitəsilə qaz emissiyasını standartlara uyğun həyata keçirin;

4. Avadanlığın əsas korpusu paslanmayan poladdan hazırlanır, bu da korroziyanı azaldır və uzun xidmət müddətinə malikdir;

5. Əsas izolyasiya dizaynı və köməkçi istilik aşağı temperatur şəraitində avadanlığın normal işləməsini təmin edir.