Donuz tövləsinin tərifi

2022-02-28

Donuz tövləsi, donuz yetişdirmək üçün yer. Donuz tövləsinin mühiti əsasən ətraf mühitə təsir edən temperatur, rütubət, qaz, işıq və digər sanitar şəraitə aiddir. Donuzların böyüməsinə və inkişafına təsir edən mühüm amildir. Yaxşı ətraf mühit şəraiti donuzların böyümə potensialına tam oyun verməyə kömək edə bilər. Donuzların normal həyatını və istehsalını təmin etmək və xarici mühit şəraitinin sürətli dəyişməsi nəticəsində yaranan təsirdən qaçmaq üçün donuz tövləsi süni şəkildə donuzların fizioloji ehtiyaclarına uyğun mikroiqlim şəraiti yaratmaq lazımdır.ï¼donuz tövləsi)