Anbarın ətraf mühitin çirklənməsinin seçimi

2021-10-18

Donuz peyini şalvar döşəmənin çatlarını bağlayır, donuz ayaqları isə peyin üzərində tapdalanır, peyin asan çıxarılmır, peyin tam təmizlənmir, peyin və sidiyi tam ayırmaq mümkün olmur. Zamanında təmizlənməmiş qalıq yemlər yığılır və qıcqırır, bu da patogen mikroorqanizmlərin sürətlə çoxalması və yayılması üçün əlverişli şərait yaradır, donuzların sağlamlığını və xəstəliyə davamlılığını aşağı salır. Çox sayda dərman heyvandarlıq mühitini tamamilə dezinfeksiya edə bilməz, bu da yalnız donuz ətinin keyfiyyətinə təsir etmir, həm də orijinal patogenlərin müqavimətini artırır və yeni patogenlər inkişaf etdirir. Bu nəinki epidemiyanın qarşısının alınması işinə çətinliklər gətirir, həm də heyvandarlıq sənayesində böyük problemlər yaradır. İqtisadi itki həm də akvakultura sənayesinin davamlı inkişafına birbaşa təsir göstərir. Buna görə də, Pig Flooring sızan bir kompozit material seçmək üçün uygundurDonuz Döşəməhamar səthə və nisbətən nazik, lakin güclü təbəqəyə malik lövhə.