Süd donuzları və müxtəlif yaşlı kökəlmə donuzları qarışdırıla bilməz

2021-08-16

Bəzi donuz fermaları tikilirdonuz kökəltməkvə ya partiyalar arasında nisbətdə çox fərq olduqda və ya hesablama düzgün aparılmadıqda və planlaşdırma düzgün aparılmadıqda damazlıq sürülər. Nəticədə,donuz kökəltməkqorunmaq üçün kifayət deyil və donuzların qısamüddətli və ya uzunmüddətli konservasiyası baş verir. Kökəlmə donuzları ilə birgə yetişdirmə fenomeni. Bir tərəfdən, pulsuz qidalanmayan donuz təsərrüfatları üçün körpələr evi donuzlarını gündə bir neçə dəfə qidalandırmaq lazımdır, bitirmə donuzları isə gündə iki dəfə qidalana bilər. Körpələr evinin donuzlarını bəsləmək qaçılmaz olaraq qalan donuzların narahatlığına səbəb olacaqdır. Kökəlmə donuzlarının istirahətinə və böyüməsinə təsir göstərir; digər tərəfdən kökəlmə donuzları daha yaşlıdır və körpəlik donuzlarına nisbətən kənar təmasdan daha çox patogenlər alırlar. Nəcisdəki patogenlər körpə donuzlarına yoluxa bilər və bu, lazımsız potensial risklərə səbəb ola bilər.